Zarządzanie nieruchomościami

O ZARZĄDZANIU

Profil działalności świadczonych przez nas usług z zakresu zarządzania obejmuje czynności które:

1.zapewnią właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową nieruchomości,
2.zapewnią bezpieczeństwo użytkowania i właściwą eksploatację,
3.gwarantują bieżące administrowanie nieruchomością,
4.gwarantują utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym i uzasadnione inwestowanie

Realizując umowę o zarządzanie nieruchomością opieramy się na rzetelnym przepływie informacji związanej z funkcjonowaniem nieruchomości, pomiędzy pracownikami naszej firmy a właścicielami nieruchomości i zarządem w przypadku wspólnot mieszkaniowych. Partnerami w obsłudze bieżącej nieruchomości są wyspecjalizowane firmy gwarantujące wysoki poziom świadczonych usług: budowlanych, instalacyjnych, porządkowych, ochroniarskich. Prowadzimy raportowanie wszystkich zdarzeń na nieruchomości

ZAKRES USŁUG

Każdorazowo ustalamy indywidualnie – wybieramy z oferowanego pakietu usług preferowane przez zleceniodawcę i niezbędne do efektywnego zarządzania daną nieruchomością (mieszkalną, komercyjną, prywatną, publiczną, instytucjonalną)

Zarządzanie strategiczne: obejmuje czynności dotyczące przede wszystkim nieruchomości mających właścicielowi generować zyski
z najmu.
Obsługa administracyjna: zakres usług obejmujący bieżące administrowanie i funkcjonowanie.
Obsługa techniczna: działania oparte na prawie budowlanym i powiązanych rozporządzeniach gwarantujące bezpieczeństwo dla ludzi i mienia.
Obsługa księgowa: obejmująca zakres związany z przygotowaniem planów finansowo-rzeczowych, rozliczeń i ewidencji księgowej.
Obsługa prawna: czynności związane z funkcjonowaniem nieruchomości w granicach obowiązującego prawa i przepisów oraz uchwał.

ORGANIZACJA WSPÓLNOT

Przygotowujemy dokumenty do funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej

(REGON, NIP, CIT, KONTO BANKOWE)

Przygotowujemy dokumenty organizacyjne

( statut, regulaminy, uchwały, schematy).

Organizujemy przekształcenia nieruchomości spółdzielczych we wspólnoty mieszkaniowe

(procedury, formalności).

CENY USŁUG

Wysokość wynagrodzenia za zarządzanie uzależniamy  od rodzaju oraz charakteru nieruchomości, jak również od zakresu świadczonych usług i jest indywidualnie ustalana z właścicielami nieruchomości. 

         9282-2289969939-150x150 Zarządzanie nieruchomościamikontakt tel: 501348906